Начална Страница
 


Сдружение за туризъм Стойките
Оферта за летен сезон 2005 г.
От Юни до Октомври

къщи за настаняване
цена на нощувка
8 лв.
8 лв.
8 лв.
Страхиловата къща *
8 лв.
Тачеви *
8 лв.
8 лв.
Трифон Трифонов *
8 лв.
10 лв
10 лв
10 лв
10 лв
10 лв
10 лв
10 лв
Райчев и син **
10 лв
25 лв.
10 лв
10 лв