Начална Страница
 

“Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед. Няма връх, на който да се изкачиш, та да я познаеш с един поглед. Трябва да я извървиш и да я изстрадаш, та после да я събереш в сърцето си и да я погледнеш – ала трябва да имаш сърце на орел. Не можеш да видиш Родопа с очите си, трябва да я видиш със сърцето си. Със затворени очи, в себе си.”

Антон Дончев
“Време разделно”

--------------------------------------------------------------------------------------

Родопите са най-лиричната българска планина, съчетала в себе си релеф с меки овални очертания, природа, одухотворена с архитектурата на живописни села, гостоприемството на хората и легендарните песни на Орфей. Над 83% от площта й е на българска територия, другата част- в Гърция.Заема най-южната част от страната и е основна планинска система в Рило-Родопския масив. Чрез най-високия си връх Голям Перелик (2191 м) се нарежда на 7-о място по височина сред българските планини.

Планината е оставила траен отпечатък върху историческото развитие на българската нация. Днешното име се е запазило още от времето на легендарния Орфей. Наричали са я и Славееви гори, и Доспатдаг, но тези наименования не са се наложили и до нас е достигнало през вековете Родопи (Родопа). Все още не е изяснен произходът и смисълът на това име. Някои го свързват с древната езическа богиня Родопа, а други смятат, че е съставено от славянските думи “руда” и “ропа” – яма, което донякъде има основание, тъй като планината е позната от древни времена с рудодобива.

Разположението на Родопите в югоизточната част на Балканския полуостров определя до голяма степен и климата. Той се характеризира като преходен. Средната годишна температура на Източните Родопи е по-висока и по-устойчива и се движи около 12-13?С. В Западните Родопи под влиянието на по-голямата надморска височина средногодишната температура варира от 5 до 9?С. Мекият климат в съчетание с други фактори благоприятстват развитието на курортното дело и туризма. В Западните Родопи има около 40 туристически хижи и близо 15 туристически домове и спални в населени места. Стотици километри са маркираните туристически маршрути, като освен за пешеходен и ски-туризъм много от тях са подходящи за велосипеден туризъм.