Начална Страница
 

Родопа планина е спомената за първи път от Херодот. Смята се, че името е тракийско, което е твърде възможно, тъй като тук се локализират няколко тракийски племена .Диите, наречени “независими планинци махайроносци”,взели участие на страната на тракийския владетел Ситалк в Пелопонеската война през 5 век пр.н.е. Сатрите , които поддържат родопското светилище на Бог Дионис, в което прорицатели са войнственото племе беси.

Легендарни сведения свързват Родопи с Орфей и тракийският владетел Резос, взел участие в Троянската война. Поминакът на населението в древността било главно животновъдството, рударството и металургията.Смята се, че високо развитото металопроизводство е довело до създаването на специфични за Родопите метални образци.