Начална Страница
 
c. Стикъл
Селище, разположено на 9 км. от с. Стойките и на 3 км. от с. Широка лъка .